Kerk en Samenleving; Diaconie en ZWO

 

DIACONIE

Diaconaat betekent “je dienstbaar opstellen”; hulp bieden aan allen die dat nodig hebben zowel in onze gemeente als daarbuiten. 

Het diaconaat is een taak van de hele gemeente. De diaconie toont ons manieren om dat te doen. Bijvoorbeeld door projecten en door samenwerking met de voedselbank.
Ze houdt de gemeente scherp op dat gebied.

In Erediensten is de diaconie vooral zichtbaar bij het binnendragen van het voorbedenboek aan het begin van de Eredienst, bij het bedienen tijdens de Maaltijd van de Heer en bij het collecteren.

Uit de door de gemeente bijeengebrachte collecten en giften worden, naast bijdragen aan acties voor slachtoffers van natuurrampen en de vaste afdracht van collecten (o.a. Binnenlands Diaconaat, Kinderen in de knel), met de grootste zorg verschillende doelen ondersteund in onze directe omgeving (o.a. de Voedselbank, het Johannes Hospitium, opvang van verslaafden, huisvesting van vluchtelingen in onze regio).     
De Diaconie participeert ook in het Diaconaal Platform De Ronde Venen. Dit Platform kan geen structurele financiële ondersteuning bieden, maar probeert tijdelijk mensen in acute nood te helpen; daarnaast wordt hulp en begeleiding verleend bij het aankloppen bij overheidsinstanties. Ook beschikt het Platform over een aantal vrijwilligers voor bijv. huishoudelijke of andere vormen van hulpverlening.

De Diaconie: 

 • Loes Corthals-de Munck             - voorzitter diaken
 • Erika de Bruine-van Selm           - secretaris diaken
   
 • Pieta Lettink-Rabouw                  - diaconie ondersteunend lid
 • Gerrit Nagtegaal                             - diaconie ondersteunend lid

Contact met de Diaconie: diaconie@pknontmoetingskerkwilnis.nl

 

ZWO

 

ZWO

De Z van Zending staat voor delen van het geloof
De W van Werelddiaconaat voor recht doen aan mensen
En de O van Ontwikkelingssamenwerking voor duurzaamheid en rechtvaardigheid

De ZWO commissie probeert gemeenteleden bewust te maken van de situatie in de wereld en een ieder te motiveren tot inzet voor medemensen in nood, zowel materieel als geestelijk, wereldwijd 

Het ZWO:  

 • Marri Bluemink
 • Tineke Sytsema
 • Alie Vis
 • Ineke Vrielink
 • Marianne Voorthuizen

Contact met het ZWO: administratie@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Uitgelicht

Binnenkort

geen upcoming events