Homepage

                                                              

   ​

TEST Wij vormen met elkaar “De Ontmoetingskerk Wilnis”, zijn PKN gemeente, betrokken en actief, en willen een ontmoetingsplaats zijn voor contact met de Here God en mensen onderling, iedereen is welkom en mag er zijn.
Daarom staan we ook ingeschreven bij WIJDEKERK.nl. “Wat ons drijft is de liefde van Christus” 2 Korintiërs 5:14a.

We komen samen in ons prachtige kerkgebouw uit 1912, dat met liefde onderhouden wordt, in het naastgelegen gebouw “De Schakel” en op het aan het water gelegen terras.

Onze kerk vormt een FAIR-TRADE gemeente, met aandacht en oog voor mensen ver weg.
Ook naar mensen dichtbij zien we om, o.a. door onze verbondenheid met “De Voedselbank” in Mijdrecht.

Voel je vrij om rond te kijken op onze website of kom eens langs.

Wees vooral welkom in onze gemeente.

 

Update richtlijnen voor de viering van Erediensten, voorlopig t/m zondag 7 februari 2021

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 12 janauari heeft het Moderamen (MR) van de Ontmoetingskerk het volgende besloten:

  1. Tot maximaal dertig mensen blijft het toegestaan fysiek aanwezig te zijn in de eredienst. Het MR adviseert, om zoveel mogelijk de erediensten thuis online mee te vieren. Maar heeft u behoefte even in de kerk te zijn dan bent u welkom.
  2. Er zal in het geheel niet gezongen worden, zelfs niet met een minimale bezetting.
  3. Natuurlijk blijven in de kerkzaal en De Schakel de andere maatregelen van kracht:
  • Dragen van een mondkapje wanneer u zich verplaatst.
  • Aanwijzingen van de koster om u plaats in te nemen of weer te verlaten.
  • Zo min mogelijk gebruik maken van de toiletten

De preses van de generale synode, ds. Marco Batenburg schrijft bij het PKN advies: “Ik realiseer me heel goed dat de boodschap hard aankomt. …. Met elkaar verlangen we intens naast het moment dat we als gemeente weer samen kunnen komen. Tegelijkertijd geloven we dat deze omstandigheden voor God geen belemmering zijn om door te gaan met  Zijn werk in ons leven, in de kerk en in de wereld. Laten we ons daaraan vasthouden, en elkaar aansporen om het van Hem te blijven verwachten.”

De nieuwe regels zijn voorlopig. De regels van PKN Nederland worden gevolgd, dus het kan zijn dat de regels aangepast kunnen of moeten worden aan de situatie van dat moment.
Meer informatie vindt u in de GemeenteBrief, of op deze website onder “Informatie – Over….” het Protocol en Regels m.b.t bijwonen van diensten.

 

 

Uitgelicht

Binnenkort

geen upcoming events