Protocol t.b.v. het gebruik van de Ontmoetingskerk te Wilnis

Deelname aan de eredienst:

*Er is ruimte voor maximaal 30 mensen, exclusief medewerkers, in de zondagse viering.

*Aanmelden is niet verplicht, maar om verzekerd te zijn van een plaats is het advies om dat wel te doen, uiterlijk vrijdagavond bij de scriba. Het mailadres van de scriba is: scriba@pknontmoetingskerkwilnis.nl

*Het dragen van een mondkapje is verplicht bij verplaatsingen voor, tijdens of na afloop van een viering.

*Gemeentezang is niet toegestaan. 

 

  Gebruik kerkzaal:

*Op de bank zijn 2 stickers geplakt, deze zijn op 1.5 mtr. uit het gangpad geplaatst, men dient plaats te nemen binnen de stickers, dit op aanwijzing van de koster.

*Banken waar geen mensen mogen zitten om de 1.5 mtr. te waarborgen worden afgesloten.

DE KOSTER WIJST, ALS GASTHEER / GASTVROUW, DE PLAATSEN AAN BIJ BINNENKOMST.

Bij de ingang van de kerk is iemand aanwezig die de mensen welkom heet, naar de gezondheid vraagt en een presentielijst bijhoudt.

Deze persoon is herkenbaar aan een badge.

 

De kerk binnenkomen en verlaten:

De mensen komen via de hoofdingang naar binnen, bij voorkeur vullen vanaf de eerste rij banken, en verlaten de kerkzaal in omgekeerde richting, dus eerst de achterste bank enz. 

De voorste rij banken is gereserveerd voor de dienstdoenden/medewerkers aan de eredienst.

 

Collecteren:

Tijdens de dienst wordt niet fysiek gecollecteerd.

 

Consistorie:

In de consistorie komen alleen de predikant, de ouderlingen van dienst, de diaken van dienst en de medewerkers van de kinder- en/of tienerdienst. 
Ook hier wordt 1.5 mtr. afstand in acht genomen.

 

Kinder- en tienernevendienst:

Er zal vanaf september weer gestart worden met de kinder- en de tienernevendienst.
 

  Koffiedrinken na de dienst:

Na de dienst wordt geen koffie gedronken.

 

Ontsmettingsmiddelen:

Bij de ingang van de kerk en in De Schakel zijn ontsmettingsmiddelen aanwezig.

 

Toiletten:

Alleen in geval van hoge nood wordt er gebruik gemaakt van de toiletten.

In de toiletten zijn papieren handdoekjes aanwezig.

 

Gebouwen schoonmaken:

Om de gebouwen van frisse lucht te voorzien zal er voldoende geventileerd worden.

Banken en andere attributen die nodig zijn voor de eredienst zullen worden ontsmet.

Uitgelicht

Binnenkort

geen upcoming events