Verslag Gemeenteavond

PKN Ontmoetingskerk Wilnis

 

Verslag van de gemeenteavond over de Eredienst van 20 november 2018

(geleid door ds. Piet Ravensbergen, verslaglegging door Erika de Bruine)

 

Er zijn 19 gemeenteleden aanwezig

 

1. Opening 

 

Onze predikant, Piet Ravensbergen heet iedereen hartelijk welkom en opent de vergadering met het lezen van  een citaat uit het boek: “Willibrord Door de eeuwen”, Utrecht wordt daar geschetst als de hoofdstad van kerkelijk Nederland. Met veel sporen van o.a. het Christendom, van vroomheid en naastenliefde en van de beeldenstorm. Traditie is niet de as bewaren, maar het vuur doorgeven.

 

2. Liturgie en Eredienst

 

Bij het opstellen van het beleidsplan voor onze gemeente hebben we het evalueren en experimenteren met de vormgeving van de Eredienst, waarbij we zo breed mogelijk in gesprek gaan met iedereen prioriteit, gegeven. Het doel van deze avond is na te gaan wat ieders persoonlijke beleving van de Eredienst is en punten te vinden waar we mee verder kunnen in onze gemeente. 

 

Ds. Ravensbergen houdt een inleiding over wat  de kerk is en hoe dit samen hangt met liturgie. Hij gebruikt hierbij het boekje: “Tot Gods Eer” van Marcel Barnard als leidraad. 

De kerk wordt gevormd door drie pijlers: vieren, leren, dienen. Vieren doe we in de Eredienst.

Vieren  = Liturgie en Liturgie = vieren. Het gaat hierbij om de ontmoeting met elkaar en de ontmoeting met God.

 

Na de inleiding en de pauze, gaan we in groepjes uiteen om verschillende gesprekspunten en stellingen te bespreken. We sluiten plenair af met het luisteren naar, en inventariseren van, elkaars bevindingen.

 

Zijn er vieringen geweest die je diep geraakt hebben? Wat raakte je daarin het meest? Waarom?

- Ja, een lied of een tekst kan me heel erg raken door persoonlijke omstandigheden.

- De laatste scholendienst (september 2018), gemeenschapsgevoel, jong en oud “beleefden” deze dienst.

- De paascyclus, vanwege het doorgaande proces, de opbouw naar een hoogtepunt.

- Het geheel van alle onderdelen bij elkaar in een dienst kan mij raken.

 

Wat is volgens jou liturgie?

- De ontmoeting tussen jij en ik, tussen wij en God

- Liturgie is een afspiegeling van het leven

- Vieren, beleven en gedenken

 

Omschrijf de waarde van de eredienst voor jezelf, je geloof

- Je scherpt je geloof aan, je laadt op

- Je wordt tot nadenken aangezet, je krijgt iets mee

- Het vormt een rustpunt binnen de drukke week

- Het gemeenschap zijn, geloven kan ik niet alleen

 

In onze vieringen is voldoende participatie en interactiviteit!

- Het is voldoende tot nu toe, het mag uitgebreid worden

- Dit mag nog best wel meer

- Het gaat te ver om toe te staan dat gemeenteleden tijdens de Eredienst spontaan gaan reageren of vragen stellen, maar een kwartiertje napraten na de dienst is daarvoor een goed alternatief

- De predikant kan tijdens de dienst vragen stellen, waardoor meer interactiviteit gecreëerd wordt, echter niet ieder gemeentelid ziet het zitten om zo maar spontaan te moeten antwoorden. Hier moet dan rekening mee gehouden worden.

 

In onze vieringen is de voorganger (nog) teveel einzelgänger!

- Er zijn stappen gezet tot meer wisselwerking, dit kan geleidelijk aan worden uitgebreid. Om dit ordelijk en eerbiedig te laten verlopen is het een idee om de gemeenteleden die een taak hebben op de voorste bank te laten zitten

- De predikant moet de uitleg doen (daar is jaren voor gestudeerd), maar veel andere taken kunnen door gemeenteleden uitgevoerd worden.

- Er mag uitgeprobeerd worden.

 

Liturgie moet soms door merg en baan gaan!

- Liturgie kan door merg en been gaan

- Zaken moeten soms duidelijk benoemd worden, willen ze bij ons binnen komen

 

Er zijn geen grenzen aan liturgie!

- Zeker wel, bepaalde liederen zouden niet in de liturgie moeten worden opgenomen. Dit is een persoonlijke mening, want andere gemeenteleden kunnen door hetzelfde lied juist geraakt worden;

- Wanneer we binnen onze orde van dienst blijven en onze identiteit bewaren, valt alles wat wervend werkt binnen de grenzen;

- Het wordt door sommige aanwezigen als een gemis ervaren dat de geloofsbelijdenis niet meer iedere dienst gelezen of gezongen wordt. De geloofsbelijdenis heeft geen vaste plek meer in onze liturgie.

 

3. Sluiting

 

We eindigen de avond met het zingen van lied 825, vers 1, 4 en 8 “De wereld is van Hem vervuld, die ‘t kennen gaat te boven”.

Onze predikant bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inzet.

Door de aanwezigen wordt hij daarop bedankt voor het leiden van deze inspirerende avond.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgelicht

Binnenkort

geen upcoming events