Gemeentebrief nr. 42 Ontmoetingskerk Wilnis, 22 januari 2021

 

Bij deze zondag 

Zondag gaat ds. Aarsen-Schiering uit Amsterdam Z-O voor in de eredienst. Bij deze zondag kiest zij de lezing van het oecumenisch leesrooster Marcus 1: 16 – 20. Het thema van de dienst is: “Gekozen worden”. U allen een goede viering toegewenst. (AV)

Orgel en declamatie

Afgelopen zondag is er in de kerk, vanwege de toegenomen infectiedruk, niet gezongen in de eredienst. Als een soort pilot, en vanwege de korte tijdspanne, is er toen voor gekozen om liederen ten gehore te brengen via orgelmuziek en declamatie. Zoals gevraagd aan het begin van de viering, is op die pilot goede feedback gekomen en ook maandag hebben we in de kerkenraadsvergadering de gang van zaken geëvalueerd. Voor de komende weken is nu besloten het op een iets aangepaste wijze zo te blijven doen. Indien mogelijk wordt de muzikale invulling van de dienst nog iets meer uitgebreid. Dat zal afhangen van wat we op korte termijn kunnen realiseren binnen de huidige technische mogelijkheden van de Ontmoetingskerk. De wat aangepast wijze voor de komende zondagen is als volgt:
1) Er zal een gelijkmatigere verdeling gemaakt worden tussen liederen die alleen door het orgel gespeeld zullen worden en liederen die gedeclameerd worden met begeleidend orgelspel.
2) Die verdeling kan door de voorganger ook gemaakt worden in een lied zelf wanneer er van dat lied meerdere coupletten worden opgegeven
3) Degene die declameert zit, vanuit het liturgisch centrum gezien, op de linkerhoek van de voorste bank links. Dat voorkomt dat voorganger en declamant te dicht bij elkaar komen en afwisselend gebruik maken van dezelfde plek (de liturgische tafel) en/of microfoon.
​4) Er wordt gedeclameerd vanaf de zitplaats van de declamant, of staande net onder of naast het beamerscherm. Namens de kerkenraad. (PR)

Voorbeden

Sinds geruime tijd is er aan het begin van elke viering een liturgisch moment waarop het gebedenboek de kerk wordt binnengedragen. Het doel, dat bewust in een liturgisch moment te doen, is om elkaar als gemeente er op te blijven attenderen dat bidden een kerntaak van de gemeente is. We bidden met elkaar én voor elkaar om onze dank en onze nood voor het aangezicht van de Eeuwige te brengen. Voor elkaar bidden kan dus o.a. via het gebedenboek. Nu de vieringen bijna geheel besloten zijn geworden is het praktisch gezien lastiger om direct een gebedsintentie in het gebedenboek voor in de kerk te schrijven. Daarom even dit stukje, om u erop te attenderen dat gewenste voorbeden natuurlijk ook al in de week voorafgaande aan de viering (al dan niet anoniem) kunnen worden doorgegeven.
Dat kan via de scriba, de predikant, telefonisch of per mail. U kunt dat ook doen door een gebedsintentie op papier te schrijven en deze in de brievenbus van de kerk doen, of aan iemand mee te geven die tijdens de viering in de kerk aanwezig is. Zorgt u er wel altijd voor dat vanwege de privacywetgeving degene waarvoor u een voorbede wilt laten doen daarvoor toestemming heeft gegeven. (PR)

Dienst van School en Kerk

Volgende week zondag 31 januari is er een dienst van school en kerk. Ook die viering zal bijna volledig digitaal plaatsvinden. De school, en wij met hen, vinden het belangrijk om ook in deze tijd van inperking zo goed mogelijk invulling te geven aan de verbinding tussen school en kerk en daarom deze dienst niet weer ruim een halfjaar op te schuiven. In de week voorafgaand aan de dienst wordt er op school door de leerkrachten naar eigen idee aandacht besteed aan de verhalen die zijn gekozen bij het thema: Vertrouwen. In onze viering van die dag haken we aan bij het  verhaal van Jona die op weg moest naar Nineve. Een reis die hij wellicht niet snel zal vergeten. Jona en zijn ‘wederhelft’ Vera zullen zelf aanwezig zijn in de dienst. Alleen hun namen al zijn een verhaal op zich. En hoe het precies zit met de wederhelft van Jona horen jullie op de 31ste natuurlijk ook. Hopelijk gaat het ons dan ook lukken enkele van de liedjes die de kinderen die week zullen leren in te passen in de dienst. De nu komende week wordt er verder gewerkt, op school en in de kerk, om van de dienst van kerk en school ook een echte school en kerk dienst te maken. (PR)

Deze week

Ik weet niet hoe u deze week beleefd hebt, maar ik vond het opnieuw een enerverende week. In Amerika is er nu toch echt een nieuwe president en bleef de verwachte onrust gelukkig uit. En vanaf morgen zijn we gebonden aan een avondklok en mogen er nog minder mensen op bezoek komen. Zomaar twee dingen, gegrepen uit een veelheid van gebeurtenissen en veranderingen die steeds over elkaar heen lijken te tuimelen. Donderdagmorgen begon ik aan de derde tweedaagse van de Primaire Nascholing van Predikanten.  Ditmaal geheel digitaal (mooie dubbele alliteratie). De focus lag in deze dagen op leidinggeven in lastige situaties. Hoe doe je dat? In het liturgische moment bij de opening werd ons het verhaal van Jezus aangereikt die lag te slapen in de boot, terwijl de mannen aan dek van de boot tot het uiterste probeerden het vergaan van diezelfde boot tegen te gaan (Marcus 4,35-41). Dat beeld werd toegepast op de kerkelijke gemeente in coronatijd. Je kunt tot het uiterste proberen de boot te behouden: roeien uit alle macht, de zeilen reven, lading over boord gooien, en soms is dat ook noodzakelijk, maar laten we ook oog houden voor de houding van de man die in de ruimte van het schip lag te slapen. Misschien vraagt deze hectische tijd, die bol staat van discussies, ideeën, creativiteit en inventiviteit, nog wel meer dan anders om leidinggevers die de paniek overstijgen en vol vertrouwen verder gaan omdat ze weten dat zelfs de hoogste golven eenmaal vlak zullen worden. Zomaar een aangereikte gedachte die ik graag met u wilde delen. (PR)

Geen fysiek, maar telefonisch of digitaal inloopuur

Om onnodige reisbewegingen te voorkomen houd  ik volgende week en de week daarna geen fysiek inloopuur in De Schakel van 14.00 tot 15.30 uur. Mocht u mij (zomaar even) willen spreken dan kan dat natuurlijk op hetzelfde tijdstip: telefonisch of via Skype digitaal. Stuurt u mij wat betreft de laatste optie dan even een mailtje. Ik stuur u dan een linkje om u uit te nodigen voor een gesprek. (PR)

Geen Taizéviering 31 januari

Vanwege de aangescherpte maatregelen ter bestrijding van het coronavirus is besloten de Taizéviering van volgende week zondag 31 januari niet te houden. Onze gemeente zou gastkerk zijn voor die viering.
Het aantal deelnemers aan een Taizéviering is meestal beperkt, maar ook trouw. Vanwege het kleine aantal deelnemers, het besluit van het Moderamen van de Ontmoetingskerk zeker tot zondag 7 februari in het geheel niet meer te zingen in de kerk en omdat mensen echt op pad moeten is er besloten deze maand geen Taizéviering te houden. De volgende viering is gepland op 28 februari in de H. Johannes de Doper kerk in Mijdrecht/Wilnis. Hopelijk is er dan weer voldoende ruimte om een uur bij elkaar te zijn in de spiritualiteit van Taizé. (PR)

Inzameling van de gaven

Op de website van de Ontmoetingkerk en in KerkVandaag vindt u de doelen waar de gaven voor ingezameld worden en de daarbij behorende rekeningnummers waarnaar u uw gaven kunt overmaken. Deze week is dat voor:

  1. PKN: Missionair Nederland
    rek.nr. : NL39RABO0369603982, t.n.v. Gereformeerde Kerk Wilnis,
    o.v.v. collecte zondag 24 januari 2021
  2. Het kerkelijke werk en activiteiten               
    rek.nr. : NL39RABO0369603982, t.n.v. Gereformeerde Kerk Wilnis,
    ​o.v.v. collecte zondag 24 januari 2021

Uitgelicht

Binnenkort

geen upcoming events