Actualiteitenbrief Ontmoetingskerk

 

Actualiteitenbrief Ontmoetingskerk,
​PKN gemeente Wilnis, Dorpsstraat 20, 3648 AH Wilnis, Telefoon 0297-282603

Geachte leden van de Ontmoetingskerk,

Het coronavirus treft ook onze gemeente. U ontvangt deze brief om u zo goed en adequaat mogelijk te informeren over de besluiten die het dagelijks bestuur (MR) van onze gemeente heeft genomen en die tot nader order blijven gelden.

1) Met ingang van 22 maart zullen wij via internet en kerkradio besloten kerkdiensten uitzenden. Predikant, organist en een tiental mensen voor vocale ondersteuning zullen de vieringen vormgeven. Via de website van de kerk http://www.pknontmoetingskerkwilnis.nl/ kunt u verbinding maken. Klik achtereenvolgens op eredienst, diensten luisteren, en dan op live luisteren wanneer er wordt uitgezonden óf op eerdere diensten terugluisteren om een dienst na afloop te beluisteren. Wilt u op enige wijze behulpzaam zijn in het omzien naar elkaar (zie beneden, punt 5) geeft u zich dan per omgaande op bij de scriba of de predikant.

2) De orde van dienst wordt opgenomen bij de kerkdiensten in Eredienst. Zo hopen wij dat vieringen toch zo goed mogelijk meegevierd kunnen worden.

3) Alle niet besloten geplande activiteiten die in de kerk of De Schakel georganiseerd zouden worden zijn voorlopig vervallen.

4) Nogmaals vragen wij u, vrijwillig en indien van toepassing, om uw emailadres door te geven. In voorkomende situaties kunnen wij u dan snel en efficiënt informeren. Met persoonsgegevens zal vertrouwelijk worden omgegaan. Een mailtje aan de scriba is voldoende.

5) Fysieke pastorale bezoeken worden tot een minimum beperkt. Via telefoon en mail zal geprobeerd worden de pastorale zorg maximaal vorm te geven. Onze oudere gemeenteleden vragen wij met klem om niet te schromen contact op te nemen met de predikant of scriba voor mentale/pastorale ondersteuning. Ook voor praktische hulpvragen kan dat. Bijvoorbeeld: boodschappen doen wanneer u dat niet langer georganiseerd kunt krijgen. Wij zullen dan proberen mensen te vinden die behulpzaam kunnen zijn (zie boven, punt 1) voor anderen.

6) Via het kerkblad KerkVandaag, de website, de Gemeentebrief en andere kanalen proberen wij de gemeente steeds zo goed mogelijk te informeren. Houd met name de website in de gaten voor de actualiteit van dat moment. Deze actualiteitenbrief is een eerste stap op een lange weg die we gezamenlijk moeten gaan en die ook een beroep doet op ons uithoudingsvermogen. Indien nodig zullen wij genomen besluiten herzien of aanpassen aan de actualiteit van het moment.

7) Tot slot: Deze crisis werkt isolerend, maar biedt ook de mogelijkheid verder te bouwen aan saamhorigheid en verbinding in onze gemeente. Een kans een plek te creëren van Geloof, Hoop en Liefde in en voor heel ons dorp onder de glimlach van de Eeuwige, elkaar tot zegen.

Namens de kerkenraad en voor contact, aanmelding en/of informatie:

Ds. Piet Ravensbergen tel. 06-51112285 predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl
Scriba Annemiek Vis tel. 0297-282603 scriba@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Uitgelicht

Binnenkort

geen upcoming events