Eredienst zondag 24 januari

Voorganger: ds. E. Aarsen-Schiering, Amsterdam Z.O.

Kindernevendienst: "Kom, volg mij" , Marcus 1:14-20

Bij deze zondag: Vandaag gaat ds. Aarsen-Schiering uit Amsterdam Z-O voor in de eredienst. Bij deze zondag kiest zij de lezing van het oecumenisch leesrooster Marcus 1: 16 – 20. Het thema van de dienst is: “Gekozen worden”. U allen een goede viering toegewenst. 

Orde van Dienst
Klik HIER om de orde van dienst te openen..

Kerk-TV
u kunt de dienst live in beeld en geluid volgen via "Youtube" door op onderstaande link te klikken:
​​https://www.youtube.com/channel/UC-DGUwOyXBQBB4LvsGPSF1A

Collecten:

  1. PKN Missionair Nederland
    reknr. NL16RABO0369604008 t.n.v.  Diakonie Geref Kerk Wilnis
    o.v.v. collecte 24 januari 2021
  2. Kerk
    reknr.NL39RABO0369603982 t.n.v. Gereformeerde Kerk Wilnis
    o.v.v. collecte 24 januari 2021

Uitgelicht

Binnenkort

geen upcoming events