Geloven in ontmoeting IKO programma 2020-2021

 

GELOVEN in ONTMOETING 2020 – 2021

De rooms-katholieke parochie en protestantse gemeenten in De Ronde Venen; het InterKerkelijk Overleg ofwel I.K.O., heeft een gids samengesteld van onze kerkelijke activiteiten en het vormings- en toerustingsaanbod voor gemeenteleden, parochianen en geïnteresseerden.
In een tijd waarin ‘afstand houden’ vanwege Covid-19 het parool is, zoeken we naar mogelijkheden om elkaar naderbij te komen, zodat gedeeld kan worden wat in de harten leeft en we elkaar toch nabij kunnen zijn. De last die het coronavirus ons geeft wordt dan makkelijker te dragen. Leren dragen en verdragen, leren leven, dat gaat samen beter dan alleen.
Zoekend naar wegen van nabijheid blijkt ‘de wandeling’ een passende vorm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wandelen door het landschap van geloven

‘Ga niet alleen door ’t leven …’ het I.K.O. nodigt u uit om af en toe even weg te gaan uit de eigen thuissituatie, op zoek naar de a/Ander, op zoek naar de diepere zin van het bestaan, mens te zijn op Aarde onder de hoede van de Hemel.

Komt u gerust, breng iemand mee, onder het dak van de kerk.
Vierend, dienend, delend en lerend willen wij elkaar langs de weg van de christelijke geloofsinspiratie ontmoeten en met elkaar op weg gaan. Een wandeling, een stukje verder op de weg.
Tenzij anders aangegeven is de toegang en ontvangst met koffie en thee etc. bij deze ontmoetingsmomenten gewoon gratis.

Zegen en alle goeds, zr Monica Raassen, voorzitter ds Bram-Willem Aarnoutse, redacteur

Klik HIER om het IKO-programma te openen.

 

Uitgelicht

Binnenkort

geen upcoming events