College van Kerkrentmeesters

 

De taken van Taakgroep College van Kerkrentmeesters zijn duidelijk omschreven in de kerkorde en gaan over het faciliteren van de gemeente. Hieronder vallen o.a. de administratie, onderhoud van gebouwen en terreinen, het mogelijk maken van kerkdiensten, ondersteunen van het pastoraat, de verhuur van gebouwen, de fondsenwerving, het initiëren van acties en de gemeente informeren en activeren.

Ontzettend veel werk wordt door vrijwilligers gedaan om de kosten laag te houden. Onze gebouwen zien er dan ook puik uit voor dames van ruim een eeuw oud!

 

We willen ook kerk zijn die midden in het dorp staat en behoort, door bijvoorbeeld het voortouw te nemen met de Najaarsmarkt, wat dan ook echt Wilnis op de kaart heeft gezet! Daar gaat ook een belangrijke wisselwerking van uit, werkt verbroederend.
Ook onze jaarlijkse toneeluitvoeringen en de veiling zijn trekkers voor mededorpsleden, en van ver daarbuiten.
We doen alles mèt elkaar.

Het College van Kerkrentmeesters:

Ruud den Boer                 - voorzitter
Rianne Angenent             - penningmeester
Annelies van Ankeren     - secretaris
Gijs Vis                                - technische zaken

Contact met het College van Kerkrentmeesters : kerkrentmeester@pknontmoetingskerkwilnis.nl

 

Uitgelicht

Binnenkort

geen upcoming events